Zarząd INVESTMENT PROPERTY S.A. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000732219; "Spółka"), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Krakowie pod adresem: ul. Gromadzka 46/7, 30-719 Kraków, w dniach roboczych w godzinach 9-17. Niniejsze wezwanie jest 5 z 5 ogłoszeń. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami

19-01-2021Zarząd INVESTMENT PROPERTY S.A. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000732219; "Spółka"), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Krakowie pod adresem: ul. Gromadzka 46/7, 30-719 Kraków, w dniach roboczych w godzinach 9-17. Niniejsze wezwanie jest 4 z 5 ogłoszeń. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami

21-12-2020Zarząd INVESTMENT PROPERTY S.A. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000732219; "Spółka"), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Krakowie pod adresem: ul. Gromadzka 46/7, 30-719 Kraków, w dniach roboczych w godzinach 9-17. Niniejsze wezwanie jest 3 z 5 ogłoszeń. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami

26-11-2020Zarząd INVESTMENT PROPERTY S.A. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000732219; "Spółka"), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Krakowie pod adresem: ul. Gromadzka 46/7, 30-719 Kraków, w dniach roboczych w godzinach 9-17. Niniejsze wezwanie jest 2 z 5 ogłoszeń. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami

27-10-2020Zarząd INVESTMENT PROPERTY S.A. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000732219; "Spółka"), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Krakowie pod adresem: ul. Gromadzka 46/7, 30-719 Kraków, w dniach roboczych w godzinach 9-17. Niniejsze wezwanie jest 1 z 5 ogłoszeń. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszamiZarząd INVESTMENT PROPERTY S.A. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000732219), jako komplementariusz INVESTMENT PROPERTY spółka akcyjna S.K.A. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000734064; "Spółka"), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Krakowie pod adresem: ul. Gromadzka 46/7, 30-719 Kraków, w dniach roboczych w godzinach 9-17. Niniejsze wezwanie jest 3 z 5 ogłoszeń. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami

26-11-2020Zarząd INVESTMENT PROPERTY S.A. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000732219), jako komplementariusz INVESTMENT PROPERTY spółka akcyjna S.K.A. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000734064; "Spółka"), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Krakowie pod adresem: ul. Gromadzka 46/7, 30-719 Kraków, w dniach roboczych w godzinach 9-17. Niniejsze wezwanie jest 2 z 5 ogłoszeń. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami

27-10-2020Zarząd INVESTMENT PROPERTY S.A. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000732219), jako komplementariusz INVESTMENT PROPERTY spółka akcyjna S.K.A. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000734064; "Spółka"), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Krakowie pod adresem: ul. Gromadzka 46/7, 30-719 Kraków, w dniach roboczych w godzinach 9-17. Niniejsze wezwanie jest 1 z 5 ogłoszeń. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami